+31 (0)30 785 07 54
kantoor@pdjvastgoed.nl

Diensten

Wie zijn wij?

PDJ Vastgoed is een landelijk werkende vastgoedorganisatie welke gespecialiseerd is in de aanhuur/-koop van winkel-/horecalocaties. Wij treden uitsluitend op voor franchisenemers/franchisegevers of zelfstandige ondernemers welke op zoek zijn naar een goede vestigingslocatie, wij hebben geen eigen aanbod in de portefeuille. Hierdoor kunnen wij ons volledig focussen op het vinden van de juiste vestigingslocaties in heel Nederland en zijn hierdoor onafhankelijk.

Wat bieden wij?

Wij begeleiden u gedurende het gehele traject vanaf uw zoekvraag tot en met de contractuele afwikkeling, zowel voor nieuwe vestigingslocaties alsmede voor herhuisvesting/relocatie.

Onze werkzaamheden zijn:

  • het (ter plaatse) inventariseren van het actuele/toekomstige aanbod;
  • het initiëren van en aanwezig zijn bij bezichtigingen;
  • bestemmingschecks uitvoeren t.b.v. het beoogde gebruik i.c.m. gemeentelijke vereisten;
  • het voeren van onderhandeling, advisering, opmaak/beoordeling huurvoorstel om voor de huurder de beste huurvoorwaarden en -condities te bewerkstelligen;
  • checken van akten (o.a. leveringsakte, splitsingsakte, huishoudelijk reglement) en kadaster e.d.;
  • contractuele afwikkeling verzorgen.

Daar wij door de jaren heen een goed en uitgebreid landelijk netwerk hebben opgebouwd, hebben wij veel contacten met landelijke vastgoedeigenaren/beleggers en makelaars. Hierdoor krijgen wij op voorhand locaties aangeboden welke nog niet op de markt zijn.

Inventarisatie/ heronderhandeling huurovereenkomsten
Ten behoeve van landelijke Retail organisaties, franchisenemers en (lokale) zelfstandige ondernemers, internationale organisaties/-bedrijven.

Herhuisvesting/ relocatie
Ten behoeve van landelijke Retail organisaties, franchisenemers en (lokale) zelfstandige ondernemers, internationale organisaties/-bedrijven.

Contractbeheer
Teneinde up-to-date informatie te hebben omtrent de huisvesting gerelateerde zaken: looptijd huurovereenkomst, verlengingsperiode(-n), termijn en tijdstip van opzegging, toepassing indexering, huurprijsherziening, actualiseren leveringen en diensten alsmede bijbehorende servicekosten en beoordelen voorwaarden/condities t.b.v. de huurovereenkomst.

Wat is uniek aan ons?

Wij werken voor een vaste vergoeding, echter op basis van ‘’no-cure, no-pay’’. Indien wij ondanks de gezamenlijke inspanningen niet tot een onvoorwaardelijke transactie kunnen komen bent u geen enkele vergoeding verschuldigd. Wij trachten ten alle tijden het beste resultaat te bewerkstelligen v.w.b. huurvoorwaarden en -condities alsmede het vinden van de beste locatie voor uw concept/formule, betrokkenheid en onafhankelijkheid zijn voor ons belangrijke factoren.

Wenst u graag eens een gesprek met ons? Stuur dan uw contactgegevens toe en dan nemen wij contact met u op voor een informatief kennismakingsgesprek.